Watch now – Kongress-Grußwort des Kongresspräsidiums 2023